Konto klubu:

KLUB SPORTOWY CLESCEVIA

IBAN:

PL 37109014500000000105338582

 

WBKPPLPP

Nazwa banku:  

Santander Bank Polska S.A.

TEL: 601 267 600

MAIL: office@clescevia.pl

KS CLESCEVIA KLESZCZEWO

Ul. Poznańska 4A

63-005 Kleszczewo

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

1,5%

Decyzja Zarządu - COVID-19 i opłata za zajęcia

23 marca 2020

Szanowni Rodzice,
w związku z zagrożeniem epidemicznym od 12.03.2020 zawiesiliśmy wszystkie zajęcia treningowe w naszych grupach szkoleniowych. Taką decyzję Zarząd KS Clescevia podjął w trosce o zdrowie naszych zawodników jaki i Nas wszystkich. Wiemy że w aktualnej sytuacji to najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19 . Niektórym z Was z pewnością nasuwa się pytanie: Co ze stałą opłatą? Czy klub zareaguje na tę niecodzienną sytuację, której nie byliśmy w stanie przewidzieć? Po wielu rozmowach Zarządu, odbytych telekonferencjach, konsultacjach i zebraniu opinii doszliśmy do następujących ustaleń:
- dokonane opłaty za zajęcia w miesiącu marcu nie mogą być w żaden sposób ”zwrócone” bądź umniejszone o kwotę nieodbytych treningów gdyż taka decyzja w największym stopniu dotknęłaby naszej kadry trenerskiej. Miesięczny budżet  klubu i wynagrodzenie trenerskie jest bezpośrednio uzależnione od wpłat bieżących, a nie od otrzymywanej dotacji celowej,
- wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji zmniejszamy o 50% wymagalność opłaty w okresie przejściowym, poczynając od miesiąca kwietnia do odwołania. Podejmujemy te decyzję mając na uwadze Państwa sytuację, jak również sytuację trenerów, a także, a może przede wszystkim utrzymanie funkcjonowania KS Clescevia w obecnej formule organizacyjnej.
Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą: jeśli możecie i chcecie wesprzeć nasze Stowarzyszenie, prosimy o wpłatę pełnych kwot opłaty w tym okresie, które przeznaczymy na wynagrodzenia dla trenerów.
Jako Klub jesteśmy dumni z naszego sztabu szkoleniowego, który profesjonalnie i ambitnie pracuje z naszymi zawodnikami, jednocześnie zdobywając jak najlepszą wiedzę trenerską .Taka postawa pozwala na prowadzenie jednostek treningowych na najwyższym poziomie, stosując najnowsze metody szkoleniowe w ramach swoich zajęć. W ostatnich 12-stu miesiącach wszyscy trenerzy podnieśli swoje kwalifikacje, inwestując swój prywatny czas i środki, aby uczestniczyć w wieloweekendowych szkoleniach i warsztatach , których ukoronowaniem (w tym momencie to niefortunne stwierdzenie) było zdobycie licencji trenerskich Grassroots C, UEFA B, czy ostatnio również UEFA A. Nie możemy stracić takiego zespołu... Szanowni Państwo, ich zaangażowanie możecie sami ocenić. W tzw. „wolnym czasie” nasz sztab szkoleniowy cały czas pracuje przygotowując się do startu cyklu treningowego. To okres pracy, w którym powstają kolejne konspekty treningowe, poszerzana jest własna  wiedza, a wielu podsyła „online” materiały do ćwiczeń domowych, aby ten trudny dla Nas czas nie pozostawił w głowach dzieci traumy.
W trakcie tego okresu chcemy systematycznie udostępniać Wam kolejne propozycje aktywności ruchowej dla Waszych dzieci, które pozwolą podtrzymać i rozwinąć ich umiejętności z zakresu piłki nożnej.
Niech ta niecodzienna sytuacja na Naszych zahartowanych umysłach odciśnie jak najmniejsze piętno, a nasze dzieci niech jak najdłużej stoją z boku tragicznych wydarzeń. Żywimy głęboką nadzieję, że powiedzenie „co Nas nie zabije to Nas wzmocni” jest stworzone dla Klubu Sportowego Clescevia, a sytuacja w której się znajdujemy to szansa na wzmocnienie i odbudowanie więzi z Naszym przecież Stowarzyszeniem. Do treningów wrócimy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Ze sportowym pozdrowieniem
#zostanwdomu
Zarząd Klubu Sportowego CLESCEVIA 

KS CLESCEVIA KLESZCZEWO